พลเรือตรี ไพศาล วงศ์เมฆ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ และคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๗ และรับฟังบรรยายสรุปภารกิจการปฏิบัติการร่วมระหว่าง กองทัพอากาศ กับ กองทัพเรือ
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ธนกร ถาวรเกษตร ผู้บังคับศูนย์ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ สุราษฎร์ธานี และรองผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๗ และรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1