นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยรองผู้บังคับการกองบิน ๗ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ เข้าเยี่ยมคำนับ นายวิสุทธิ์ นาคภู่ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี และนายจรัญ จันทร์ปล้อง ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี กรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี รวมถึงปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้มีการบูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1