พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันวิภาวดีรำลึก ครบรอบปีที่ ๔๕ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ที่มีต่อข้าราชการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร และประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ธนพันธ์ จันทร์หอม รองผู้บังคับการกองบิน ๗ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1