นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย คุณธนภร ผลชีวิน ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๗ นำข้าราชการ ลูกจ้าง, พนักงานราชการ, ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๗ ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์, พิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์, พิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ และพิธีทางศาสนาอิสลาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบิน ๗ ครบรอบ ๔๐ ปี ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งปีนี้ได้จัดพิธีในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมี นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้องประชุม กองบิน ๗ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1