พลตำรวจตรี สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘ เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อดำเนินการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและเป็นภัยกับสังคม โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เช่น แหล่งอบายมุข และแรงงานต่างด้าว ที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก ธนพันธ์ จันทร์หอม รองผู้บังคับการกองบิน ๗ นำข้าราชการกองร้อยทหารสารวัตร และทหารกองประจำการ กองบิน ๗ เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณถนนหน้าสำนักงานเทศบาลกาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1