พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค ๔ เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาหน่วยกรมทหารราบที่ ๒๕ ครบรอบ ๔๐ ปี โดยจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน กำลังพล และครอบครัว ตลอดจนอุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมี พันเอก ภูมิพัฒน์ บุญเรืองขาว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๒๕ ให้การต้อนรับ
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ อาคารกองบังคับการกรมทหารราบที่ ๒๕ ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1