พลอากาศโท ทวีพงษ์ ปาจรีย์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๕ และรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๗ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๗
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๗ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1