พลอากาศตรี เรวัต ทัตติยพงศ์ เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างโยธา ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของแผนกช่างโยธา กองบิน ๗
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๗ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๗ และรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1