นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคลองสมหวัง และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองสมหวัง" เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับมือกับภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยได้ปฏิบัติตามแนวทางรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ แผนกกิจการพลเรือนกองบังคับการ กองบิน ๗ และจิตอาสา ๙๐๔ นำจิตอาสาพระราชทาน สังกัดกองบิน ๗ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ คลองสมหวัง หมู่ที่ ๕ ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1