กองบิน ๗ ร่วมให้การต้อนรับองคมนตรี และคณะ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี/ ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหัวหน้าส่วนราชร่วมให้การต้อนรับฯ
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก กฤษณะ สุขดี รองผู้บังคับการกองบิน ๗ ร่วมให้การต้อนรับฯ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1