นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ เพื่อเป็นการเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณะ สุขดี รองผู้บังคับการกองบิน ๗ / รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ เป็นประธานฯ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารแผนกสนับสนุนการบิน กองบิน ๗ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

 

pic1 pic1 pic1