พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ รองเสนาธิการทหารอากาศ/ ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ และคณะ เดินทางมาติดตามการปฏิบัติ ประสานงาน ตรวจเยี่ยม และเยี่ยมชมกิจการและภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์อื่นๆ ทั้งกับหน่วยงานภายในกองทัพอากาศ และหน่วยงานภายนอกกองทัพอากาศ โดยมี นายศุภพงษ์ เชาวน์แล่น ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต ๕ พร้อมด้วย นางทัศนียพร ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ
      โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ นาวาอากาศโท อมรชัย กลิ่นจันทร์ หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๗ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกองบิน ๗ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1