พลอากาศตรี วิชัย ดีชัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ผ่านระบบ Video Tele Conference : VTC
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก จักริน ภูวเดชาพงศ์ เสนาธิการกองบิน ๗ พร้อมด้วยข้าราชการ กองบิน ๗ ร่วมรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม กองบังคับการกองบิน ๗ (๑) เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1