นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาช่วยก่อสร้างบ้านผู้ประสบอุทกภัย” เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอพุนพิน เมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้บ้าน นางเสงี่ยม แค้นคุ้ม ราษฎรในพื้นที่บ้านทับชัน หมู่ที่ ๒ ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน ๑ หลัง
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ แผนกกิจการพลเรือนกองบังคับการ กองบิน ๗ และจิตอาสาพระราชทาน สังกัดกองบิน ๗ จำนวน ๑๒ คน ร่วมช่วยเหลือก่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านทับชัน หมู่ที่ ๒ ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1