นายอรรจน์กร สมเกียรติกูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมสังเกตการณ์ การฝึกซ้อมลำเลียงผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทางอากาศด้วยตู้ความดันลบ ติดตั้งกับอากาศยานแบบ ฮ.๑๑ (EC-725)
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ทศพล ทองงาม ประจำกองบิน ๗ และรักษาราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๗ พร้อมด้วย นาวาอากาศตรี อดิศักดิ์ สุวรรณรักษ์ รองผู้บังคับหน่วยบิน ๒๐๓๗ และเจ้าหน้าที่เวชศาสตร์การบิน โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๗ ร่วมให้การต้อนรับ และฝึกซ้อมฯ ณ หน่วยบิน ๒๐๓๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1