พลอากาศตรี ยุทธนา สุรเชษฐพงษ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบ และคณะ เดินทางมาตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ ของกองบิน ๗ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๗ และรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1