พันเอก ชินกฤช เอมพันธุ์ รองผู้บังคับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ ๔ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก จิราสินธุ์ เกษมธนเสถียร ผู้บังคับศูนย์สนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่ ๔ ร่วมประชุมวางแผนฝึกการปฏิบัติการร่วมหลายมิติ (Multi Domain Operations) ในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมกับ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ ๔ ประจำพื้นที่ภาคใต้, ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ สุราษฎร์ธานี และศูนย์สนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่ ๔ นครศรีธรรมราช เพื่อประสานงานการปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยุทโธปกรณ์ในระบบการป้องกันภัยทางอากาศ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพสำหรับเตรียมการฝึกร่วมระหว่างเหล่าทัพ และการปฏิบัติงานในระบบการป้องกันภัยทางอากาศ ระหว่างกองทัพบก และกองทัพอากาศ
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก กฤษณะ สุขดี รองผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ ๔ ประจำพื้นที่ภาคใต้ ๔ ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1