พลเรือตรี พิเศษ ขันแข็ง ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๔ เดินทางมาเยี่ยมชมภารกิจ และกิจการของกองบิน ๗
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ธนพันธ์ จันทร์หอม รองผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุป ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1