นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ราชการหน่วยบินแยก นครราชสีมา ของฝูงบิน ๗๐๑ ซึ่งเข้าร่วมการฝึกผสมโคปไทเกอร์ (Multi-Lateral Exercise Cope Tiger) ๒๐๒๒ ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพล ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1