นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย คุณธนภร ผลชีวิน ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗, เสนาธิการกองบิน ๗ นำหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗ และครอบครัวกองบิน ๗ ร่วมกิจกรรม "รำลึกถึงพ่อ" โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ณ พุทธสถานวิหารพระพุทธมหาเมตตา กองบิน ๗ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1