นาวาอากาศเอก กฤษณะ สุขดี รองผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานจัดการประชุม Technical Conference ครั้งที่ ๓๙ โดยมี ผู้แทนจากองค์การบริหารจัดส่วนยุทธภัณฑ์ทางทหารสวีเดน (Forsvarets Materielverk : FMV), ตัวแทนสายวิทยาการช่างอากาศ, สื่อสาร, สรรพาวุธ และส่งกำลังบำรุง เข้าร่วมประชุมฯ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม Conference Room อาคารปฏิบัติการร่วม กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1