นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้ผู้ประสบอุทกภัย ให้กับนางเลี่ยม แค้นคุ้ม ราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ ๒ ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอพุนพิน เมื่อเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วม และน้ำล้นตลิ่ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนราษฎร โดยในเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้บ้านของ นางเลี่ยม แค้นคุ้ม ได้รับความเสียหายทั้งหลัง โดยมี นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ทศพล ทองงาม ประจำกองบิน ๗ และรักษาราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๗ เข้าร่วมพิธีมอบบ้านผู้ประสบอุทกภัย ณ หมู่ที่ ๒ ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1