นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสทำบุญประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มอาคารสนับสนุนการบิน กองบิน ๗ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ณ อาคารสนับสนุนการบิน กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1