พันเอก ชัชวินทร์ ยิ้มแย้ม อาจารย์อำนวยการส่วนบันฑิตศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก นำคณาจารย์ และนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๑๐๐ และหลักสูตรนายทหารบกอาวุโส ชุดที่ ๔๒ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๗ และรับฟังบรรยายสรุปภารกิจการจัดการของกองบิน ๗ กับความรับผิดชอบต่อความมั่นคงของชาติ และเยี่ยมชมการตั้งแสดงอากาศยาน และชมการแสดงสาธิตการบิน
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก จักริน ภูวเดชาพงศ์ เสนาธิการกองบิน ๗ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ให้การต้อนรับพร้อมรับฟังบรรยายสรุป ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ และชมการตั้งแสดงอากาศยาน และชมการแสดงสาธิตการบิน ณ บริเวณลานจอดอากาศยาน กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1