พลอากาศตรี ชัยวัฒน์ วัชรคีรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพระธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และรับฟังผลการปฎิบัติงาน และปัญหาข้อขัดข้องของกองบิน ๗
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๗, เสนาธิการกองบิน ๗ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ร่วมให้การต้อนรับ และรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1