นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการนำขยะพลาสติกไปบดอัดและหลอมให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและทหารกองประจำการ กองบิน ๗ เข้าร่วมโครงการอบรมการนำขยะพลาสติกไปบดอัดและหลอมให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มูลค่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและทหารกองประจำการ กองบิน ๗ ได้รับความรู้ในการเพิ่มมูลค่าให้ขยะพลาสติก ที่จะถูกนำไปรีไชเคิลได้ด้วยตนเอง และสามารถมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีนักออกแบบ สร้างสรรค์อุปกรณ์รีไชเคิลแบบง่ายๆที่ไม่ว่าใครก็สามารถประกอบเองได้ มีทั้งเครื่องป่นพลาสติกให้เป็นชิ้นเล็กๆ และเครื่องหลอมพลาสติกให้เป็นของชิ้นใหม่ เช่นแจกัน และเครื่องประดับอื่นๆ โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก PRECIOUS PLASTIC BANGKOK เดินทางมาบรรยายให้ความรู้ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและทหารกองประจำการ กองบิน ๗ สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างรายได้เสริมต่อไป ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1