ผู้แทนโรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐอเมริกา นำนักเรียนนายเรืออากาศสหรัฐอเมริกา จำนวน 3 คน เดินทางมาเยี่ยมคำนับ และเยี่ยมชมกิจการ กองบิน 7
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน 7 ร่วมให้การต้อนรับ และพบปะพูดคุย ณ ห้องรับรอง กองบังคับการกองบิน 7 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1