นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, จิตอาสา 904, จิตอาสาพระราชทาน และหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์และจิตอาสาบริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วัดแหลมทอง” เนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก จักริน ภูวเดชาพงศ์ เสนาธิการกองบิน 7 และจิตอาสา 904 นำจิตอาสาพระราชทาน สังกัดกองบิน 7 จำนวน 22 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ วัดแหลมทอง ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1