นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน 7, เสนาธิการกองบิน 7, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน 7 และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 7 นำหน่วยมิตรประชากองบิน 7 ออกช่วยเหลือประชาชน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
1. การตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยแพทย์และเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลกองบิน กองบิน 7
2. การตัดผมชายจากแผนกสวัสดิการ กองบิน 7
3. มอบพระบรมฉายาลักษณ์ และสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง
4. มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด
5. การบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ จากวิทยาลัยการอาชีพไชยา
6. การแสดงดนตรีเพื่อให้ความบันเทิง จากวงโยธวาทิต ที่ 6
พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาและชุดยาสามัญประจำบ้านให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง และโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง หมู่ที่ 7 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1