นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสิทธิกำลังพลด้านการเงิน และหลักฐานการเบิกจ่ายของส่วนราชการ เพื่อให้ข้าราชการมีความรู้เข้าใจในข้อกฎหมาย และนำไปใช้ในการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้องตามที่ทางราชการกำหนด ณ ห้องประชุม กองบิน 7 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1