นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 พร้อมด้วยรองผู้บังคับการกองบิน 7 และเสนาธิการกองบิน 7 ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อสำราญ ไทยา อายุ 95 ปี
คุณพ่อสำราญ ไทยา นับเป็นบุคคลสำคัญที่มีคุณูปการยิ่งต่อกองบิน 7 กล่าวคือ ท่านได้กรุณาบริจาคที่ดินให้แก่กองบิน 7 เพื่อก่อสร้างโรงสูบน้ำบริเวณคลองพุมดวง เพื่อใช้ผลิตน้ำประปาของกองบิน 7 ตั้งแต่ พ.ศ.2535 มาจนถึงปัจจุบันโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ นับเป็นการเสียสละอันยังประโยชน์อย่างยิ่งต่อทางราชการ กองทัพอากาศ ณ วัดท่าพลา ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1