พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อมวล ธิมาบุตร อายุ 81 ปี อดีตผู้ใหญ่บ้านบางเบา โดยมี นายวิชวุทย์ จินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ
คุณพ่อมวล ธิมาบุตร เคยดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบางเบา เป็นระยะเวลานาน 32 ปี นับเป็นบุคคลสำคัญที่ทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินและประเทศชาติ อาทิเช่นการสร้างชุมชนในหมู่บ้าน ในอดีตเมื่อ 50 ปีที่แล้ว มีบ้านเรือนราษฎร อาศัยอยู่ห่างไกลไม่เป็นชุมชน คุณพ่อมวล ธิมาบุตร ก็ได้ประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ มารวมกลุ่มกันสร้างบ้านเรือนให้อยู่ใกล้กัน ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จึงเกิดเป็นหมู่บ้านชุมชนจนมาถึงทุกวันนี้ เมื่อคุณพ่อมวล ธิมาบุตร ได้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ได้พยายามกันที่รกร้างว่างเปล่า เพื่อนำมาใช้ประโยชน์วันข้างหน้า ชึ่งก็คือสถานที่แห่งนี้ มีเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ และทางหมู่บ้านได้นำมาสร้างที่พักสงฆ์ วัดป่าเวฬุวัน ชึ่งปัจจุบันเป็นที่พักของพระสงฆ์ และเป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้าน และตำบล
ในโอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ที่พักสงฆ์ป่าเวฬุวัน หมู่ที่ 4 ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1