นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสุราษฎร์ธานี 107 ปี นามพระราชทาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมในพิธีฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานนามของจังหวัด "สุราษฎร์ธานี" ที่แปลว่าเมืองคนดี ทั้งนี้พื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 พร้อมด้วย คุณธนภร ผลชีวิน ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 7, รองผู้บังคับการกองบิน 7 และเสนาธิการกองบิน 7 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1