แนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการของกองทัพอากาศ

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1