พลตรี อานนท์ เพชรคำ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน กองทัพบก เป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อตรวจสอบ ประเมินผล และให้คำแนะนำ ตลอดจนสำรวจความพร้อมของกำลังพล เครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้แทนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ธนพันธ์ จันทร์หอม รองผู้บังคับการกองบิน 7 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 7 เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณสนามฝึกกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 25 ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1