นาวาอากาศเอก ศุภกร จิตตรีขันธ์ รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองบิน 7 และรับฟังบรรยายสรุปภารกิจการจัดการของกองบิน 7 และเยี่ยมชมการตั้งแสดงอากาศยานและสาธิตการบิน
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก กฤษณะ สุขดี รองผู้บังคับการกองบิน 7 พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ธนพันธ์ จันทร์หอม รองผู้บังคับการกองบิน 7 และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 7 ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุปฯ ณ ห้องประชุม กองบิน 7 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1