นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก กฤษณะ สุขดี รองผู้บังคับการกองบิน 7 นำจิตอาสา 904 ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัวกองบิน 7 ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน 7 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565
ทั้งนี้มีผู้บริจาคโลหิตได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 53 ยูนิต หรือ 21,200 ซีซี โดยกองบิน 7 ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องด้วยความเสียสละ รับผิดชอบ และมีส่วนร่วมต่อการแก้ปัญหาวิกฤตโ่ลหิตขาดแคลนให้ลุล่วงต่อไป

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1