นายชวลิต โรจนรัตน์ นายอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการเรียนรู้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของสถานศึกษา โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก พิเชษฐ บ้วนหลี หัวหน้ากองเทคนิคกองบิน 7 เข้าร่วมพิธีฯ ณ โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1