นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 เป็นประธานในพิธีขอขมาและอัญเชิญพระพุทธรูปหลวงพ่อพระพุทธนฤบดีศรีสัตหีบ และหลวงพ่อเพ็ชร (จำลอง) ออกจากแท่นประดิษฐานเดิมชั่วคราว เพื่อจัดสร้างแท่นประดิษฐานขึ้นใหม่ ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชา ให้เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน ข้าราชการและครอบครัว กองบิน 7 โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 7 ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน 7 เข้าร่วมพิธีฯ ณ วิหารพระพุทธมหาเมตตา กองบิน 7 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1