ด้วยกองทัพอากาศ โดย กองบิน 7 และศูนย์สนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่ 4 ได้รับการประสานขอความอนุเคราะห์ด่วนจาก โรงพยาบาลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอายุ 91 ปี ซึ่งมีอาการเหนื่อยง่าย วูบ หมดสติ ตรวจพบความดันโลหิตตก ชีพจรเต้นช้า ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ต้องดำเนินการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจและทำการสวนหัวใจแบบเร่งด่วน โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ในการนี้ พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้สั่งการให้ศูนย์ยุทธการทางอากาศ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์แบบที่ 11 (EC-725) เพื่อปฏิบัติภารกิจดังกล่าว และมอบหมายให้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 เป็นผู้อำนวยการปฏิบัติ
โดยเฮลิคอปเตอร์แบบที่ 11 (EC-725) สังกัดหน่วยบิน 2037 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ของกองบิน 7 ได้ปฏิบัติงานร่วมกับทีมแพทย์ พยาบาลของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ในการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ สำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เส้นทางบิน โรงพยาบาลเกาะพะงัน ไปยัง ท่าอากาศยานทหารกองบิน 7 เพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ต่อไป เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1