นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 เป็นประธานในพิธีทำบุญกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 7 ประจำปี 2565 โดยมี เสนาธิการกองบิน 7 หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 7 ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 7 เข้าร่วมพิธีฯ ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน 7 ณ ห้องประชุมยอดเตย กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 7 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1