นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน ผู้อำนวยการกองข่าวกรองยุทธวิธี สำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหารอากาศและคณะ เดินทางมาปฎิบัติราชการในเขตพื้นที่ภาคใต้
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน 7 และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 7 ร่วมให้การต้อนรับฯ ณ ลานจอดอากาศยานทหาร กองบิน 7 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1