นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 พร้อมด้วย คุณธนภร ผลชีวิน ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 7, อดีตผู้บังคับการกองบิน 7, ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ, ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 7 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี กองบิน 7 โดยมีการบินแสดงสมรรถนะของเครื่องบินขับไล่แบบที่ 20/ก (Gripen 39 C/D) และเครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือน แบบที่ 1 (Saab 340 AEW) พิธีสักการะพระบิดากองทัพอากาศไทย และพิธีสมโภชพระพุทธมหาเมตตา โดยมี นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย พลตำรวจตรี สาธิต พลพินิจ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน, หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชนภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้นำชุมชนท้องถิ่น และคณะครู-นักเรียนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง กองบิน 7 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ กองบิน 7 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1