นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 เป็นประธานในการประกอบพิธีเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ สังกัดกองบิน 7 ประจำปี 2565 พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 7 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้องประชุม กองบิน 7 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1