นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 เป็นประธานในพิธีประดับปลอกแขนทหารสารวัตร สำหรับพลทหารกองประจำการกองบิน 7 รุ่นปี 2565 ผลัดที่ 1 โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 7 ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม กองบิน 7 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1