พลอากาศตรี ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองและ คณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าทหารสารวัตร กองบิน 7 ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2565 พร้อมรับฟังผลการปฏิบัติงาน และปัญหาข้อขัดข้องของกองบิน 7
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก กฤษณะ สุขดี รองผู้บังคับการกองบิน7 และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 7 ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กองบิน 7 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1