นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 มอบหมายให้แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน 7 ให้การต้อนรับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเพชร ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการกองบิน 7 โดยเข้าชมการแสดงของสุนัขทหาร และอากาศยานซึ่งประจำการอยู่ที่กองบิน 7 พร้อมชมการสาธิตการดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน และสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นทหารและเป็นอนาคตที่ดีของชาติ ณ อาคารสนับสนุนการบิน กองบิน 7 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1