นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก กฤษณะ สุขดี รองผู้บังคับการกองบิน 7 เป็นประธานในพิธีทำบุญแผนกสวัสดิการ กองบิน 7 โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 7 ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีฯ ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ณ แผนกสวัสดิการ กองบิน 7 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1