นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอพุนพิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, จิตอาสา ๙๐๔, จิตอาสาพระราชทาน และหน่วยงานต่างๆ ภายในอำเภอพุนพิน ร่วมจัดกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก จักริน ภูวเดชาพงศ์ เสนาธิการ กองบิน 7 จิตอาสา ๙๐๔ นำจิตอาสาพระราชทาน สังกัดกองบิน 7 จำนวน 25 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ แหล่งเรียนรู้ทรัพยากรป่าชายเลนบ้านห้วยทรัพย์ หมู่ที่ 4 ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1