นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "แอโรบิคแดนซ์เพื่อสุขภาพ ลดพุง ลดโรค" เพื่อส่งเสริมให้กำลังพล และครอบครัว กองบิน 7 ได้มีทางเลือกในการออกกำลังกาย สร้างความสุข และผ่อนคลายหลังจากการปฏิบัติงาน โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน 7 พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัวกองบิน 7 เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณสนามหน้าอาคารศูนย์พัฒนากีฬากองบิน 7 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1